ชีวิตที่สมบูรณ์ 2 พากย์

ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์
ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร
เราลองมาดูคำสอนของพระพุทธศาสนา
ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้น
ต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ
ประโยชน์สุขนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต
หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดมุ่งหมาย
หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย
Everyone desires a fulfilling
or fulfilled life.
But what is this?
Buddhism asserts that a fulfilled life
is made up of various dimensions
of wellbeing,
and that wellbeing itself
is the true goal of human life.

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก ชีวิตที่สมบูรณ์
คุณโรบิน มัวร์
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง