ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit)

ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก ก้าวไปในบุญ
สมพร วาร์นาโด (Somporn Varnado)
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ISBN978-974-350-551-5
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง