การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น ฉบับ ๒ พากย์

ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
รวมเล่มมาจาก การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
True Education Begins with Wise Consumption
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง