วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด ฉบับ ๒ พากย์

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
Robin Moore
พิมพ์ครั้งแรก๙ เมษายน ๒๕๖๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง