สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์

เวลานี้ ถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายในพระศาสนาที่เกิดขึ้นนี้ ต้องตอบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทย และชี้หลายอย่างหลายประการ

แง่ที่หนึ่งก็คือ ในสังคมไทยนั้น เราถือกันว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลธรรมมากที่สุด แล้วมองในทางย้อนกลับว่า ถ้าหากว่าพระสงฆ์ทื่ถือว่ามีศีลธรรมดีที่สุดในสังคมไทย ยังเสื่อมทรามถึงขนาดนี้แล้ว คนไทยทั่วไปจะเสื่อมทรามขนาดไหน

เพราะฉะนั้น อย่ามามัวติอยู่เลยว่าพระเลวพระไม่ดี แต่ให้รีบได้สติ แล้วมองไปเถิดที่คนไทยทั่วไปเวลานี้ว่าแย่ขนาดไหม สภาพพระนี่เป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทย ที่คนไทยจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ไข

อย่าไปมัวมองพระสงฆ์ว่าไม่ได้ความอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จงใช้สภาพนี้เป็นสัญญาณภัยที่เตือนให้หันมาดูตัวเอง ว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้วิปริตขนาดไหนแล้ว

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for องค์สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุม at พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์
Renamed from สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
Developmentบันทึกท้ายเล่ม

สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์ นี้ เกิดขึ้นเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ในปี ๒๕๓๘ มีชื่อในครั้งนั้นว่า สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์ หลังจากมีการพิมพ์ใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ก็เหมือนถูกลืมเงียบหายไป

จนกระทั่งถึงปีนี้ เมื่อมีบางท่านคิดจะพิมพ์ขึ้นอีก ก็หาข้อมูลต้นแบบไม่พบ (แม้แต่ในประมวลผลงานของผู้เขียนนี้ ที่บางท่านและบางสถาบันรวมเป็น .pdf files บันทึกใส่ DVD-ROM บ้าง ทำเป็น e-books บ้าง ที่ค้นดู ๓ ชุด ก็ไม่มีหนังสือเล่มนี้) ยิ่งกว่านั้น ข้อมูลเดิมในระบบ MAC ก็สูญหายไปแล้ว แต่ยังดีว่า คุณวีะ สันติบูรณ์ ได้แปลงข้อมูลเดิมนั้นเข้าไว้ในฐานข้อมูลระบบ PC และมอบให้รักษาไว้ที่วัด จึงนำข้อมูลนั้นมาใช้ทำงานครั้งนี้

ในการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือขึ้นใหม่ ได้ถือโอกาสจัดปรับให้อ่านง่าย ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น ซอยย่อหน้าถี่ขึ้น รวมทั้งได้เขียนเพิ่มแทรกเข้าไปอีก ๑ หัวข้อ (หน้า ๕๕ "พอเถอะ คาถาหมุบหมิบอำพรางของไสยศาสตร์ พึงองอาจด้วยพุทธคาถา ที่ชี้ทางปฏิบัติชัด ให้เกิดปัญญา") และเพื่อให้ชื่อหนังสือสื่อความหมายชัดยิ่งขึ้น จึงได้เติมคำว่า "ทวน" ลงไปหน้า "กระแสไสยศาสตร์"

เข้าใจว่า ท่านผู้คิดจะพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นใหม่คราวนี้ (แจ้งต่อๆ มา ไม่ได้พบกัน) คงปรารภเหตุการณ์ในวงการศาสนาที่กระทบศรัทธาในช่วงนี้ จึงอยากจะเตือนสติ-ให้ปัญญาแก่ประชาชน ซึ่งควรอนุโมทนา และเมื่อมองย้อนหลังไป หนังสือเล่มนี้เอง ก็เกิดขึ้นจากการพูดโดยปรารภเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ในวงการศาสนาครั้งนั้น แต่จะคือเหตุการณ์เรื่องใด ก็ขอให้ผู้อ่านทวนระลึกเรื่องเก่ากันเอง สาระอยู่ที่ว่า ถ้าเราไม่ได้บทเรียน และไม่แก้ไขปรับปรุง มัวจมอยู่ในความประมาท ประวัติศาสตร์ก็คงซ้ำรอยไม่รู้จบ

ขออนุโมทนาท่านผู้ดำริให้การบุญตั้งต้น และขอให้กุศลงอกงามต่อไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
First publishingDecember 2538
Latest publishing onPublishing no. 12 July 2559
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.