พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

เมื่อเราตายไป ร่างกายอวัยวะทั้งหมดนี้ ก็ทิ้งไปเลิกใช้แล้วกลายเป็นอดีต ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป ไม่ต้องมัวอาลัยอาวรณ์อีกเกิดชาติหน้าต้องไปสร้างกันใหม่ เรื่องสำคัญที่ควรต้องทำก็คือเตรียมความสามารถเอาไว้ เพื่อจะได้ปรุงแต่งสร้างเรือนร่างใหม่ให้สมบูรณ์ สวยงามสดใส ทุกที่เราจะต้องเตรียมไปใช้ในการสร้างเรือนร่างชีวิตใหม่ที่ดีงาม ก็คือบุญกุศล

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย at วัดญาณเวศกวัน on/in 14 December 2542
First publishingJanuary 2544
Latest publishing onPublishing no. 18 October 2562
ISBNNo related data
Dewey no.BJ1289
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.