ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข

"... เพราะเหตุที่กามสุขเป็นบ่วงรัดหรือเป็นกับดักที่เหนียวแน่น คนทั้งหลายลุ่มหลงกันนัก ยากที่จะปลีกตัวออกได้ ท่านจึงระดมตีกามสุขนั้นให้หนัก พร้อมกับพยายามยกย่องแสดงคุณของสุขที่ประณีตขึ้นไป เพื่อเป็นการเร่งเร้าชักชวนให้คนพากันขมีขมันปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตนั้น โดยไม่นิ่งนอนใจ...

... รวมความแล้วจุดมุ่งของท่านอยู่ที่ต้องการให้ไม่ประมาทและให้ตระหนักว่าถึงอย่างไรๆ ไม่ว่าจะละเลิกกามสุขหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่จะทำก็คือจะต้องพยายามทำความสุขที่ประณีตให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้ หรือจะต้องหาทางรู้จักมัน ได้ประสบมันประจักษ์กับตัวบ้างให้ได้...

Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม
  • "ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข" คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" เฉพาะบทที่ ๑๕ หน้า ๕๒๙-๕๖๕ ว่าด้วย "ความสุข" อันเป็นบทความประกอบที่ ๕ บางฉบับใช้ชื่อว่า "ความสุข ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? และมีเนื้อหาเดียวกับ "ความสุข ตามหลักพุทธธรรม"
First publishingDecember 2536
Latest publishing onPublishing no. 7 December 2536
ISBN978-974-10-3984-5, 974-89183-1-9
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.