ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี

...เพียงแค่ว่าคนที่จะตาย มีจิตใจเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดี ก็นับว่าดีแล้ว แต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะมีความสว่าง ไม่เกาะเกี่ยว ไม่มีความยึดติด เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระแท้จริงชั้นนี้แหละถือว่าดีที่สุด...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for เจ้าหน้าที่ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ at ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ on/in 21 July 2541
Development"ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี" เดิมชื่อเรื่องว่า "พินัยกรรมชีวิต มีผลต่อศาสนา"
First publishingFebruary 2542
Latest publishing onPublishing no. 49 June 2566
ISBN974-86627-9-9
Dewey no.BQ5630.D4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.